مشاوره

در این مرکز از همراهی همکاران جراحی مغز و اعصاب و روانپزشک و متخصص تغذیه بهره خواهیم برد و در صورت نیاز بیماران به ایشان ارجاع داده خواهند شد.

جراح مغز و اعصاب : دکتر رزم کن

متخصص اعصاب و روان : دکتر مهدی عبدلی