کمردرد مزمن و اوزون تراپی

کمردرد مزمن و اوزون تراپی

کمردرد مزمن و اوزون تراپی

ببیماری که به مدت 2 سال از کمردرد شدید رنج میبرد و به هیچ درمانی پاسخ نداده بود ، تجربه خود را درباره اوزون تراپی توضیح میدهد.

کلینیک درد, دکتر حسین ارجمند, متخصص طب فیزیکی و توان بخشی, متخصص درد, شیراز, متخصص ستون فقرات, کلینیک درد توانا، متخصص دیسک کمر،Dr Hosein Arjmand, pain clinic