درمان دیسک کمر با تزریق اوزون در هسته دیسک

درمان دیسک کمر با تزریق اوزون در هسته دیسک

درمان دیسک کمر با تزریق اوزون در هسته دیسک

Ozone nucleolysis

کلینیک درد, دکتر حسین ارجمند, متخصص طب فیزیکی و توان بخشی, متخصص درد, شیراز, متخصص ستون فقرات, کلینیک درد توانا، متخصص دیسک کمر،Dr Hosein Arjmand, pain clinic