سخنرانی در سمینار کلینیکال انکولوژی با موضوع فارماکوتراپی در دردهای سرطانی

شرکت در سمینار گروه انکولوژی و رادیوتراپی به عنوان سخنران با موضوع : دارودرمانی در دردهای سرطانی
سخنرانی در سمینار کلینیکال انکولوژی با موضوع فارماکوتراپی در دردهای سرطانی

سخنرانی در سمینار کلینیکال انکولوژی با موضوع فارماکوتراپی در دردهای سرطانی

شرکت در سمینار گروه انکولوژی و رادیوتراپی به عنوان سخنران با موضوع : دارودرمانی در دردهای سرطانی. سمینار در هتل زندیه شیراز برگزار شد و اساتید مختلفی از گروههای جراحی ، روانپزشکی،انکولوژی،طب فیزیکی و توانبخشی و رادیولوژی برگزار گردید

سخنرانی در سمینار کلینیکال انکولوژی با موضوع فارماکوتراپی در دردهای سرطانی
کلینیک درد, دکتر حسین ارجمند, متخصص طب فیزیکی و توان بخشی, متخصص درد, شیراز, متخصص ستون فقرات, کلینیک درد توانا، متخصص دیسک کمر،Dr Hosein Arjmand, pain clinic