سخنرانی در سمینار کلینیکال انکولوژی با موضوع فارماکوتراپی در دردهای سرطانی

1397/12/26
سخنرانی در سمینار کلینیکال انکولوژی با موضوع فارماکوتراپی در دردهای سرطانی

شرکت در سمینار گروه انکولوژی و رادیوتراپی به عنوان سخنران با موضوع : دارودرمانی در دردهای سرطانی. سمینار در هتل زندیه شیراز برگزار شد و اساتید مختلفی از گروههای جراحی ، روانپزشکی،انکولوژی،طب فیزیکی و توانبخشی و رادیولوژی برگزار گردید