تزریقات ماسکولواسکلتال در طب فیزیکی و توانبخشی

سخنرانی در کنفرانس تزریق های عضلانی و اسکلتی در طب فیزیکی و توانبخشی
تزریقات ماسکولواسکلتال در طب فیزیکی و توانبخشی

تزریقات ماسکولواسکلتال در طب فیزیکی و توانبخشی

شرکت در سمینار تزریقهای عضلانی و اسکلتی در فیلد تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی به عنوان سخنران. برگزار کننده : گروه طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. در این سمینار دکتر حسین ارجمند تزریق های ناحیه لگن را مرور کردند و اموزش دادند.

تزریقات ماسکولواسکلتال در طب فیزیکی و توانبخشی
کلینیک درد, دکتر حسین ارجمند, متخصص طب فیزیکی و توان بخشی, متخصص درد, شیراز, متخصص ستون فقرات, کلینیک درد توانا، متخصص دیسک کمر،Dr Hosein Arjmand, pain clinic