آیا هر کمر دردی مساوی با فتق دیسک کمر است

1398/10/29
آیا هر کمر دردی مساوی با فتق دیسک کمر است

ستون فقرات از بخش های مختلفی مانند:

 

مهره ها ،دیسک ،لیگامان ،عضلات ، تاندون و مفاصل فاست تشکیل شده است و هر یک از بخش های گفته شده ممکن است دچار آسیب شده و .منشاء درد باشند

 

پزشک با کنار هم گذاشتن تاریخچه درد و علائم بیمار و معاینه ،یافته های رادیولوژی و آزمایش های احتمالی به یافتن ریشه درد نزدیک می‌شود