کارگاه اموزشی RACZ ، آنتالیا، دکتر حسین ارجمند

کارگاه اموزشی راکز در دانشگاه اکدنیز انتالیا و با حضور اساتید برجسته درد از ایران ، انکلستان و ترکیه برگزار گردید.
کارگاه اموزشی RACZ ، آنتالیا، دکتر حسین ارجمند

کارگاه اموزشی RACZ ، آنتالیا، دکتر حسین ارجمند

کارگاه اموزشی راکز در دانشگاه اکدنیز انتالیا و با حضور اساتید برجسته درد از ایران ، انکلستان و ترکیه برگزار گردید. در این کارگاه دو روزه متدهای جدید نوروپلاستی راکز (RACZ) در نواحی کمر و گردن اموزش داده شدند و همزمان دانشجویان جهت اموزش بهتر بر روی اجساد سالن تشریح نحوه انجام درست روشها را تمرین کردند.

کارگاه اموزشی راکز، آنتالیا، دکتر حسین ارجمند، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

کارگاه اموزشی RACZ ، آنتالیا، دکتر حسین ارجمند
کلینیک درد, دکتر حسین ارجمند, متخصص طب فیزیکی و توان بخشی, متخصص درد, شیراز, متخصص ستون فقرات, کلینیک درد توانا، متخصص دیسک کمر،Dr Hosein Arjmand, pain clinic