درمان دیسک کمر بوسیله اوزون (ozone nucleolysis) برای اولین بار در شیراز

1394/04/04
درمان دیسک کمر بوسیله اوزون (ozone nucleolysis) برای اولین بار در شیراز

درمان دیسک کمر بدون جراحی در شیراز, تزریق اوزون داخل دیسک, بیمارستان مرکزی شیراز, تزریق اپیدورال, درمان تنگی کانال نخاع در شیراز, ام ار ای, اسکن کف پا در شیراز, اوزون درمانی در شیراز, زانوی پرانتزی, قوس کمر, نوار عصب و عضله, گزگز و مور مور اندامها