افتتاح کلینیک چند تخصصی درد به زودی

1395/09/22
افتتاح کلینیک چند تخصصی درد به زودی

به زودی کلینیک درد توانا در محل جدید مطب ، در خیابان ابیوردی شروع به کار خواهد کرد.

همکارانی از رشته های روانپزشکی ، جراحی مغز و اعصاب، ارتوپدی ، طب فیزیکی ، پزشک عمومی و فیزیوتراپی با کلینیک درد همکاری خواهند داشت.

بخشهای فیزیو تراپی و طب سوزنی از بخشهای جدید خواهند بود.