اغاز به کار درمانگاه درد توانا

1396/06/03
اغاز به کار درمانگاه درد توانا

با همکاری متخصصین طب فیزیکی و توانبخشی ، جراحی مغز و اعصاب و روانپزشکی ، تغذیه و فیزیوتراپیست سعی شده است دیدی چند بعـــدی به مقوله درد داشته باشیم