برگزاری کارگاه اموزشی درمانهای مداخله ای ستون فقرات

درتاریخ 20 و 21 اردیبهشت 97 کارگاه و کنفرانس اموزشی درمانهای مداخله ای ستون فقرات در هتل پارس و مرکز رادیولوژی فراپرتو برگزار شد.
برگزاری کارگاه اموزشی درمانهای مداخله ای ستون فقرات

برگزاری کارگاه اموزشی درمانهای مداخله ای ستون فقرات

در تاریخ 20 و 21 اردیبهشت 97 کارگاه اموزشی و کنفرانس درمانهای مداخله ای ستون فقرات در هتل پارس و مرکز رادیولوژی فراپرتو برگزار شد. این کارگاه از سوی انجمن طب فیزیکی و توابخشی فارس و با پشتیبانی کلینیک درد توانا و مرکز فراپرتو برگزار گردید. دکتر رحیمی از تبریز ، دکتر فرپور از شیراز و دکتر ارجمند از شیراز برگزاری کارگاه و کنفرانس را بر عهده داشتند . شرکت کنندگان از شهرهای مختلف کشور در این کارگاه اموزشی حضور داشتند . در این کارگاه درمانهای مختلف و روشهای نوین غیر جراحی درمان دیسک مرور و اموزش داده شدند .

برگزاری کارگاه اموزشی درمانهای مداخله ای ستون فقرات
کلینیک درد, دکتر حسین ارجمند, متخصص طب فیزیکی و توان بخشی, متخصص درد, شیراز, متخصص ستون فقرات, کلینیک درد توانا، متخصص دیسک کمر،Dr Hosein Arjmand, pain clinic