تجهیز کلینیک به دستگاه سونوگرافی

بکارگیری تکنولوژی سونوگرافی در تزریق های عضلانی اسکلتی و بلاکهای عصبی
تجهیز کلینیک به دستگاه سونوگرافی

تجهیز کلینیک به دستگاه سونوگرافی

تجهیز کلینیک درد به دستگاه پیشرفته سونوگرافی در راستای انجام دقیق تزریق های عضلانی و اسکلتی و انواع بلاکهای عصبی و رساندن خطاها و عوارض احتمالی به حداقل.

تجهیز کلینیک به دستگاه سونوگرافی
کلینیک درد, دکتر حسین ارجمند, متخصص طب فیزیکی و توان بخشی, متخصص درد, شیراز, متخصص ستون فقرات, کلینیک درد توانا، متخصص دیسک کمر،Dr Hosein Arjmand, pain clinic