تجهیز کلینیک به دستگاه سونوگرافی

1397/12/26
تجهیز کلینیک به دستگاه سونوگرافی

تجهیز کلینیک درد به دستگاه پیشرفته سونوگرافی در راستای انجام دقیق تزریق های عضلانی و اسکلتی و انواع بلاکهای عصبی و رساندن خطاها و عوارض احتمالی به حداقل.