فیلم و عکس

فیلم و عکس

فیلم و عکس

فیلم ها:

در این قسمت میتوانید فیلمهای مربوط به عملها و پروسیجرهای مختلف را ببینید.

عکسها:

در این قسمت میتوانید تصاویر مختلف مربوط به کلینیک یا رخدادهای مربوط به کلینیک را ببینید.

کلینیک درد, دکتر حسین ارجمند, متخصص طب فیزیکی و توان بخشی, متخصص درد, شیراز, متخصص ستون فقرات, کلینیک درد توانا، متخصص دیسک کمر،Dr Hosein Arjmand, pain clinic