میگرن

بخش عمده درد ناشی از میگرن بدنبال اسپاسم عضلات مختلف اطراف کاسه سر رخ میدهد که با تزریق بوتاکس در عضلات مسیول این اسپاسم های شدید کنترل شده و درمان سردرد را بدنبال خواهد داشت.البته باید توجه داشت که طول اثر بوتاکس محدود میباشد و ممکن است پس از سه تا شش ماه نیاز به تکرار تزریق داشته باشیم

دکتر حسین ارجمند, میگرن, سردرد, بوتاکس, شیراز, متخصص درد

.