میگرن

میگرن

میگرن

بخش عمده درد ناشی از میگرن بدنبال اسپاسم عضلات مختلف اطراف کاسه سر رخ میدهد که با تزریق بوتاکس در عضلات مسیول این اسپاسم های شدید کنترل شده و درمان سردرد را بدنبال خواهد داشت.البته باید توجه داشت که طول اثر بوتاکس محدود میباشد و ممکن است پس از سه تا شش ماه نیاز به تکرار تزریق داشته باشیم

دکتر حسین ارجمند, میگرن, سردرد, بوتاکس, شیراز, متخصص درد

.

کلینیک درد, دکتر حسین ارجمند, متخصص طب فیزیکی و توان بخشی, متخصص درد, شیراز, متخصص ستون فقرات, کلینیک درد توانا، متخصص دیسک کمر،Dr Hosein Arjmand, pain clinic