درد دنبالچه

درد دنبالچه

درد دنبالچه

  دکتر حسین ارجمند, درد دنبالچه,coccygodynia (Coccygodynia):
دنبالچه انتهایی ترین استخوان ستون مهره ها میباشد که به استخوان پیش از خود ، ساکروم ،  وصل میشود و خود از 4 استخوانچه کوچکتر تشکیل شده است. تروما یا وارد شدن ضربه به این استخوان مانند زمین خوردن با باسن یا زایمان سخت و تروماهای کوچک ولی پیوسته در طول زمان مانند دوچرخه سواری یا نشستن های طولانی در افراد چاق  میتوانند باعث اسیب به لیگامان ساکروکوکسیژیال ( لیگامان پیوند دهنده دو استخوان کوکسیکس و ساکروم ) و یا ارتروز در مفصل مذکور شده و ایجاد درد نماید.
درد بیشتر هنگام نشستن پدیدار میشود و هنگام راه رفتن ممکن است بیمار دردی نداشته باشد.
تشخیص :

بوسیله معاینه فیزیکی و تاریچه بیماری داده میشود. معمولا یافته قابل اطمینانی در عکس رادیولوژی دیده نمیشود.

 

درمان:

-    داروهای ضد اتهاب
-    استفاده از بالشت های مخصوص جهت کاهش فشار بر مفصل اسیب دیده
-    مدالیته های فیزیوتراپی
-    مانیپولاسیون (manipulation) یا جااندازی از طریق مقعد ممکن است در مواردی کمک کننده باشد.
-    درمانهای مداخله ای ( interventional pain management) شامل تزریق استرویید در مفصل اسیب دیده ودر نهایت بلاک گانگلیون ایمپار(impar ganglion) زیر گاید فلوروسکوپ بوسیله تزریق استرویید یا با استفاده از امواج رادیوفرکئنسی (RF)
-    در موارد بسیار شدید که به هیچیک از درمانهای فوق پاسخ نمیدهد ممکن است برداشتن استخوان دنبالچه به کمک جراحی در نظر گرفته شود.

کلینیک درد, دکتر حسین ارجمند, متخصص طب فیزیکی و توان بخشی, متخصص درد, شیراز, متخصص ستون فقرات, کلینیک درد توانا، متخصص دیسک کمر،Dr Hosein Arjmand, pain clinic