گیرافتادگی عصب مدیان در مچ (carpal tunnel syndrome)

دکتر حسین ارجمند, خواب رفتگی دست, دست درد, CTS ,carpal tunnel syndrome
یکی از عصب های تغذیه کننده حس و حرکت در دست عصب مدیان (Median nerve)میباشد .در استانه ورود این عصب به دست ازکانالی (carpal tunnel) عبور میکند که در صورت تنگ شدن این کانال ، عصب مورد نظر تحت فشار قرار گرفته و علایم ان بروز پیدا میکنند.
علت ها: این بیماری معمولا در کسانی رخ میدهد که از دستان خود بیش از حد کار میکشند.البته در برخی بیماریها مانند کم کاری تیرویید و یا برخی بیمارریهای التهابی نیز ممکن است این بیماری دیده شود.
علایم: گزگز ، مورمور، درد و سنگینی  در دست بیمار از علایم برجسته این بیماریند که با فعالیت بیشتر شده و با استراحت کاهش پیدا میکنند . علایم اغلب در شب و هنگام خواب تشدید میشوند و ممکن است فرد را از خواب بیدار کنند .
تشخیص: پس از معاینه فیزیکی و توجه به تاریخچه بیماری بهترین راه تشخیص انجام نوار عصب میباشد .
درمان:  با توجه شدت و ضعف بیماری ممکن است روشهای مختلفی در نظر گرفته شوند.
1.    تغییر شیوه زندگی در راستای  کم کردن فعالیت ها ی منجر به افزایش علایم بیماری
2.    استفاده از مچ بند های مخصوص که باید شبانه روز و دست کم 2 تا 3 ماه بسته شوند.
3.    داروهای ضد التهاب و ...
4.    فیزیوتراپی
5.    در موارد شدید تر تزیق استروید در کانال عصب میتواند به درمان بیماری کمک کند.
6.    در موارد بسیار شدید و مقاوم به سایر درمانها عمل جراحی ممکن است در نظر گرفته شود .