رادیوفرکوئنسی (Radiofrequency neurotomy)

رادیوفرکوئنسی (Radiofrequency neurotomy)

رادیوفرکوئنسی (Radiofrequency neurotomy)

در زمینه درد به عنوان روشی موثر و کارامد در کنترل درد در بیماران با دردهای مقاوم به دیگر درمانها کاربرد زیادی دارد.
در این روش پروب رادیوفرکوئنسی در کنار عصب مورد نظر قرار میگیرد و از دو طریق حرارت و ایجاد امواج الکترومغناطیس تغییراتی را در عصب بوجود میاورد که در نهایت باعث کنترل و مهار انتقال پیغام درد میشود یا به عبارتی بدون دارو ان عصب بلاک میشود (البته بسته به درجه حرارت مورد استفاده این بلاک از بلاک فیبرهای درد به تنهایی تا بلاک کامل عصب متغیر خواهد بود. در واقع RF دونوع است : 1. حرارتی (thermal) که به اصطلاح در ان عصب سوزانده میشود 2. پالس (pulse) که در ان تنها انتقال درد مهار میگردد.

دکتر حسین ارجمند, متخصص ستون فقرات, درد مزمن, رادیوفرکوئنسی, شیراز, کمر درد,  گردن درد, ساییدگی شدید زانو, ساییدگی شدید شانه

در چه مواردی از RF استفاده میشود؟
در کنترل درد های مقاوم به درمان و کاربرد زیادی دارد .نیز در کسانی که بدلیل شرایط جسمی کاندید عمل جراحی برای کنترل درد نیستند . برای مثال:
1. سندرم جراحی کمر ناموفق (failed back surgery syndrome)
2. کنترل دردهای ناشی از بیش فعالی سیستم سمپاتیک مانند سندرم درد پیچیده ناحیه ای (CRPS) و سردردهای میگرنی و خوشه ای، نیز تعریق بیش از حد کف دست (Hyperhydrosis)
3. دردهای مزمن شانه مانند شانه یخ زده (Adhesive capsulitis) یا ساییدگیهای شدید و مقاوم به درمان در مفصل شانه یا زانو (genicular nerve lesioning)

دکتر حسین ارجمند, متخصص درد, ساییدگی شدید زانو,Radiofrequency neurotomy, genicular nerve ablation

4. ساییدگی شدید در مفاصل فاست (Facet joints) یا درد های دیسکوژن مانند (internal disc disruption)
5. دردعصب سه قلوی صورت (Trigeminal neuralgia)
6. و ....

ن پروسیجر چگونه انجام میشود؟ با توجه به مشکل بیمار عصب مورد نظر انتخاب شده و زیر گاید فلوروسکوپ یا سونوگرافی ، پروب رادیوفرکوئنسی در کنار عصب مورد نظر قرار میگیرد و پس از اطمینان از فاصله مناسب میان پروب و عصب بر پایه تحریک بخش های موتور و سنسوری عصب ، دستگاه را بر اساس روش درمانی مورد نظر از نظر درجه حرارت و مدت زمان پرتودهی تنظیم کرده و ان را روشن میکنیم.
برای دیده شدن اثرات کامل RF ممکن است نیاز به 2 تا 4 هفته زمان باشد. نیز بر اساس پارامتر های مختلف بکار برده شده در RF ممکن است ماندگای اثر این روش بین 6 ماه تا 4 سال متغیر باشد .
برای انجام RF نیاز به بیهوشی نیست و این کار تنها با بیحسی موضعی انجام میشود. اگر چه در برخی موارد ممکن است نیاز به sedation وجود داشته باشد.

نویسنده: دکتر حسین ارجمند

کلینیک درد, دکتر حسین ارجمند, متخصص طب فیزیکی و توان بخشی, متخصص درد, شیراز, متخصص ستون فقرات, کلینیک درد توانا، متخصص دیسک کمر،Dr Hosein Arjmand, pain clinic