بلاک گانگلیون اسفنوپالاتین (sphenopalatine ganglion block)


مجموعه ای از اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک و حرکتی و حسی در تشکیل این این گانگلیون نقش دارند.دکتر حسین ارجمند, بلاک سمپاتیک, سردرد میگرنی, سردرد خوشه ای, درد صورت, اعصاب سمپاتیک, گانگلیون اسفنوپالاتین
این گانگلیون در پشت بینی قرار گرفته است .
اندیکاسیون های بلاک گانگلیون اسفنوپالاتین
1.    اسفنوپالاتین نورالژی
2.    سردرد های میگرنی و خوشه ای (cluster)
3.    دردهای نامشخص صورتی (Atypical facial pain)
4.    زونای درگیر کننده شاخه چشمی عصب سه قلو (Herprs zoster ophthalmicus)
5.    نورالژی تریژمینال (Trigeminal neuralgia)

بلاک این گانگلیون ممکن است در ابتدا از طریق بینی و با لوکال انستتیک  صورت گیرد و در صورت مشاهده پاسخ مناسب در مرحله بعدی بوسیله RF  برای مدت طولانیتری انجام شود.
برای انجام این پروسیجر نیاز به استفاده از فلوروسکوپ  جهت اطمینان حاصل کردن از موقعیت درست نوک سوزن میباشد.
نیاز به بیهوشی ندارد و تنها با بیحسی موضعی انجام میشود.

نویسنده: دکتر حسین ارجمند