بلاک گانگلیون ستاره ای (stellate ganglion block)

بلاک گانگلیون ستاره ای (stellate ganglion block)

بلاک گانگلیون ستاره ای (stellate ganglion block)

این گانگلیون در واقع امتداد زنجیره سمپاتیک است که در سراسر ستون فقرات در دو طرف مهره ها قرار گرفته اند .
محل قرار گیری ان در سمت خارجی جلوی مهره های C6 یا C7 میباشد ( دوطرفه).

دکتر حسین ارجمند, متخصص درد, درد, درد مزمن , نارسایی عروقی, گانگلیون ستاره ای, اعصاب سمپاتیک,stellate ganglion

ممکن است در درمان وضعیت های دردناک مرتبط با سمپاتیک در سر و گردن و اندام فوقانی و درماتوم های بالایی توراسیک ان را بلاک کنیم. مانند:
1. (Post herpetic neuralgia) (PHN)
2. (Complex regional pain syndrome) (CRPS)
3. دردهای سرطانی اندام فوقانی و سر و گردن
4. وضعیت های دردناک مربوط به سیستم عروقی مانند : نارسایی عروقی، وازواسپاسم، امبولی شریانی
5. درد قفسه سینه ناشی از انژین صدری
6. تعریق زیاد دست ها ( همراه با بلاک سمپاتیک توراسیک)

بلاک ممکن ممکن است زیر گاید فلوروسکوپ یا سونو گرافی و با بی حسی موضعی انجام شود .برای بلاک بلند مدت میتوان از RF سود جست.

گرد اوری : دکتر حسین ارجمند

کلینیک درد, دکتر حسین ارجمند, متخصص طب فیزیکی و توان بخشی, متخصص درد, شیراز, متخصص ستون فقرات, کلینیک درد توانا، متخصص دیسک کمر،Dr Hosein Arjmand, pain clinic