ارنج گلف بازان (Golfers elbow or medial epicondylitis)

گروه :اندام فوقانی

ارنج گلف بازان (Golfers elbow or medial epicondylitis)

ارنج گلف بازان (Golfers elbow or medial epicondylitis)

درد در قسمت داخلی ارنج در محل اتصال عضلات جمع کننده انگشتان و مچ دست (flexor) . چون این بیماری در میان گلف بازان شایع بوده ، به این نام خوانده شده. درد ممکن است به انگشتان و بازو نیزتیر بکشد.

علت: فشار بیش از حد و طولانی بر عضلات جمع کننده مچ و انگشتان میتواند باعث اسیب در محل اتصال این عضلات به انتهای استخوان بازو و پارگی های کوچک در ان تاندون گردد ( قسمت داخلی ارنج) .حرکاتی مانند: پرتاب اجسام سنگین، حمل اجسام سنگین، فشار زیاد بر عضلات مذکور در ورزش هایی مانند صخره نوردی و ...

تشخیص: با انجام معاینه فیزیکی و بررسی تاریخچه بیماری داده میشود . معمولا نیازی به انجام بررسی رادیولوژی نیست . اگرچه گاهی ممکن است برای بررسی بیشتر در خواست X-Ray یا MRI داده شود.

درمان: 1. استراحت دادن به بافت اسیب دیده بوسیله پرهیز از انجام حرکات اسیب رسان و تشدید کننده درد، برای مثال بلند کردن اجسام در حالیکه کف دست به سمت بالا است.
2. کمپرس اب سرد چندین بار در روز
3. داروهای ضد التهاب مانند انواع NSAID : ایبوپروفن و ...
4. بریس یا ارنج بند های مخصوص در جهت کاهش فشار بر تاندون اسیب دیده.
5. استفاده از نوار های تیپینگ (taping) به صورت دوره ای.
6. انجام حرکات کششی و تقویتی ویژه عضلات اسیب دیده.

دکتر حسین ارجمند, ارنج گلف بازان, درد ارنج,Golfers elbow, medialepicondylitis

7. تزریق استرویید در اطراف تاندون اسیب دیده .میتوان از گاز اوزون نیز بهره جست .
8. ممکن است در موارد مقاوم جراحی در نظر گرفته شود.

نویسنده: دکتر حسین ارجمند

ارنج گلف بازان (Golfers elbow or medial epicondylitis)
کلینیک درد, دکتر حسین ارجمند, متخصص طب فیزیکی و توان بخشی, متخصص درد, شیراز, متخصص ستون فقرات, کلینیک درد توانا، متخصص دیسک کمر،Dr Hosein Arjmand, pain clinic