چسبندگی مفصل شانه

گروه :اندام فوقانی

چسبندگی مفصل شانه

چسبندگی مفصل شانه

چسبندگی مفصل شانه (adhesive capsulitis) یا (frozen shoulder): بیماری با علت نامشخص است که در ان کپسول مفصل شانه دچار کاهش انعطاف پذیری و در نتیجه کاهش دامنه حرکتی میشود.معمولا این کاهش توام با درد شدید شانه همراه است.بیماری سه مرحله دارد:
1. شروع درد شانه همراه با کاهش پیشرونده دامنه حرکت که بین 1 تا 3 ماه طول میکشد.
2. در این مرحله که بین 3 تا 9 ماه طول میکشد کاهش حرکات و یخ زدگی مفصل به اوج خود میرسد اما درد تغییر چندانی نخواهد کرد.
3. بین 9 تا 15 ماه طول خواهد کشید و بتدریج درد و یخ زدگی رو به کاهش میگذارند.
این بیماری در زنان و بین سنین 40 تا 60 سالگی شایعتر است. نیز بیشتر در میان بیماران دیابتی، قلبی، سکته مغزی و بویژه بعد از بیحرکت شدن شانه بدنبال شکستگی ها رخ میدهد.

تشخیص : بر اساس معاینات فیزیکی داده میشود . در یافته های تصویر برداری مانند گرافی شانه یا MRI نکته خاصی دیده نمیشود.

درمان : 1. داروهای ضد التهاب و نیز داروهایی از سایر گروه ها مانند تریسیکلیک ها (نورتریپتیلین) یا انتی کانوالسنت ها (گاباپنتین)
2. بکار گیری مدالیته های فیز یوتراپی
3. انجام نرمش های خاص . باید توجه داشت که بی حرکت کردن شانه در این بیماری وضعیت را بدتر میکند.
4. درمانهای مداخله ای (interventional pain management): در وحله اول تزریق داخل مفصلی استرویید در کاهش درد و کوتاه کردن دوره بیماری موثر است. در صورت کنترل نشدن درد میتوان با بلاک عصب سوپرااسکاپولار (suprascapular nerve block) با تزریق استرویید یا با استفاده از پروب رادیو فرکوئنسی (radiofrequency nerve ablation) اقدام به کنترل درد و مهیا کردن بیمار برای شرکت در جلسات فیزیوتراپی نمود.
5. درمانهای جراحی نیز بخشی از درمان در بیماران مقاوم ممکن است باشند.

چسبندگی مفصل شانه
کلینیک درد, دکتر حسین ارجمند, متخصص طب فیزیکی و توان بخشی, متخصص درد, شیراز, متخصص ستون فقرات, کلینیک درد توانا، متخصص دیسک کمر،Dr Hosein Arjmand, pain clinic