تزریقهای داخل مفصلی (Intraarticular injections)

گروه :تزریقهای مفصلی و بافت نرم

تزریقهای داخل مفصلی (Intraarticular injections)

تزریقهای داخل مفصلی (Intraarticular injections)

انجام تزریق های داخل مفصلی در بیماریهای مختلف مانند ساییدگی ، بیماریهای التهابی و تروما جهت درمان یا کنترل درد و التهاب مانند: مفاصل اینتر فالنژیال ((interphalangeal، مچ پا و دست، زانو و ارنج، شانه و هیپ (hip)، ساکروایلیاک (sacroiliac)، فاست (facet)، اکرومیوکلاویکولار (acromioclavicular)، استرنوکلاویکولار (sternoclavicular)، تمپورومندیبولار (temporomandibular)

تزریق داخل مفصلی, درد های مزمن, دکتر حسین ارجمند, intraarticular injection

دربعضی موارد برای اطمینان از تزریق در مفصل مورد نظر نیاز به انجام تزریق زیر گاید داریم ، مانند مفصل هیپ ، SI، facet ، TM joint . در این موارد ممکن است از گاید فلوروسکوپی یا سونوگرافی بهره ببریم.

دکتر حسین ارجمند, تزریق زیر گاید سونوگرافی, sono guided injection

تزریقهای داخل مفصلی (Intraarticular injections)
کلینیک درد, دکتر حسین ارجمند, متخصص طب فیزیکی و توان بخشی, متخصص درد, شیراز, متخصص ستون فقرات, کلینیک درد توانا، متخصص دیسک کمر،Dr Hosein Arjmand, pain clinic