بلاک گانگلیون ستاره ای (stellate ganglion block)

1396/06/13-0:19:20
بلاک گانگلیون ستاره ای (stellate ganglion block)

گروه :بلاکهای عصبی (Nerve block)

این گانگلیون در واقع امتداد زنجیره سمپاتیک است که  در سراسر ستون فقرات در دو طرف مهره ها قرار گرفته اند .
محل قرار گیری ان در سمت خارجی جلوی مهره های  C6  یا C7 میباشد ( دوطرفه).
ممکن است در درمان وضعیت های دردناک مرتبط با سمپاتیک در سر و گردن و اندام فوقانی و درماتوم های بالایی توراسیک ان را بلاک کنیم. مانند:
1.    (Post herpetic neuralgia) (PHN)
2.    (Complex regional pain syndrome) (CRPS)
3.    دردهای سرطانی اندام فوقانی و سر و گردن
4.    وضعیت های دردناک مربوط به سیستم عروقی مانند : نارسایی عروقی، وازواسپاسم، امبولی شریانی
5.    درد قفسه سینه ناشی از انژین صدری
6.    تعریق زیاد دست ها ( همراه با بلاک سمپاتیک توراسیک)

بلاک ممکن ممکن است زیر گاید فلوروسکوپ یا سونو گرافی  و با بی حسی موضعی انجام شود .برای بلاک بلند مدت میتوان از RF سود جست.

 

گرد اوری : دکتر حسین ارجمند