مینیسک (Meniscus)

1396/08/13-8:8:46
مینیسک (Meniscus)

گروه :اندام تحتانی

مینیسک چیست؟
مینیسکها ساختارهایی نعل اسبی شکل و انعطاف پذیرند که همچون واشری لاستیکی بین استخوانهای ران و ساق پا، در مفصل زانو قرار میگیرند و موجبات حرکت نرم و روان مفصل زانو را فراهم می اورند و از طرف دیگر موجب استحکام این مفصل شده و توزیع متناسب نیرو را در مفصل زانو انجام میدهند.هر زانو دو مینیسک دارد، یکی در سمت بیرون زانو و یکی در سمت داخل زانو.
چه عاملی باعث پارگی مینیسک میگردد؟
حرکات چرخشی یا پیچشی ناگهانی زانو در حالتی که زانو خم شده است، مثلا هنگام ورزش یا بلند کردن اجسان سنگین میتواند پارگی مینیسک را به دنبال داشته باشد.
علایم پارگی مینیسک:
با توجه به شدت اسیب مینیسک ممکن است بیمار علایم متفاوتی را تجربه کند. در موارد اسیب ملایم ممکن است تنها درد و ورم زانو رخ دهد و پس از دو تا سه هفته علایم برزرف شوند. در موارد اسیب متوسط بیمار علاوه بر درد و ورم ممکن است دچار کاهش کاهش توانایی خم و راست کردن زانو بشود ، البته همچنان بیمار قادر به راه رفتن خواهد بود. در این مرحله نیز ممکن است علایم پس از چند هفته محو شوند اما به محض قرار گرفتن زانو در معرض فشار ، علایم دوباره باز میگردند و این رفت و برگشت علایم ادامه خواهند داشت تا زمانیکه بیمار مراحل درمان را بدرستی طی کند.در موارد شدید ممکن است تکه ای از مینیسک پاره شده وارد فضای مفصلی بشود و به اصطلاح قفل شدن زانو رخ بدهد . حالتی که در ان بیمار قادر به خم و راست کردن زانوو راه رفتن نخواهد بود .
تشخیص:
بر اساس معاینه فیزیکی، تاریخچه بیماری و در صورت نیاز انجام MRI  داده میشود. عکس رادیولوژی ساده نقشی در تشخیص پارگی مینیسک ندارد.
درمان:
بسته به شدت اسیب درمانهای مختلفی ممکن است در نظر گرفته شوند، مانند :
کمپرس یخ، استراحت و پرهیز از حرکات منجر به فشار بر مینیسکها مانند نشست و برخواست و ، داروهای ضدالتهاب، زانوبندهای اتل دار، فیزیوتراپی، لیزرتراپی، استفاده از گاز اوزون و در موارد شدید جراحی جهت ترمیم یا برداشتن بخشی از مینیسک