ورزشهای گردن درد و دیسک گردن

گروه :ورزش درمانی

ورزشهای گردن درد و دیسک گردن

ورزشهای گردن درد و دیسک گردن

ورزش شماره یک دست راست یا چپ خود را بالای گوش قرار دهید و به سر خود فشار وارد کنید، از ان سو با سر خود در مقابل فشار مقاومت کنید، به گونه ای که نیروی سر و دست یکدیگر را خنثی کنند و هیچ کدام حرکت نکنند . سر و دست به مدت 10 ثانیه به هم فشار وارد کنند. این حرکت را برای سمت مقابل نیز تکرار کنید. این کار را برای هر سمت سه بار انجام دهید

ورزش گردن، گردن درد

ورزش شماره دو کف دو دست را روی پیشانی خود قرار دهید و به پیشانی خود نیرو وارد کنید، از سوی دیگر با سر خود در مقابل فشار وارده مقاومت کنید.سر و دست به مدت ده ثانیه به هم فشار وارد میکنند. این حرکت را سه بار تکرار کنید.

ورزش شماره سه کاملا صاف بایستید و کف دو دست را پشت سر قرار دهید.سر کاملا صاف باشد و ارنج ها تا حد امکان به عقب رفته باشند. در این حالت کف دو دست به پشت سر فشار وارد میکنند، در حالیکه سر از خود مقاومت نشان میدهد. این فشار بمدت 10 ثانیه ادامه پیدا کند.این حرکت را سه بار تکرار کنید.

ورزش شماره چهار سینه خود را جلو دهید و شانه های خود را بالا ببرید. 10 ثانیه در همین حالت بمانید. این حرکت را سه بار تکرار کنید.

ورزش گردن، گردن درد

ورزش شماره پنج مطابق شکل یا یک دست سر خود را به همان سمت بکشید، به گونه ای که در عضلات سمت مقابل گردن احساس کشش کنید.این وضعیت را 10 ثانیه حفظ کنید. این نرمش را سه با تکرار کنید و البته برای سمت مقابل نیز انجام دهید.

ورزش گردن، گردن درد

تمام ورزشهای بالا را در سه وعده صبح، ظهر و شب تکرار کنید.

ورزشهای گردن درد و دیسک گردن
کلینیک درد, دکتر حسین ارجمند, متخصص طب فیزیکی و توان بخشی, متخصص درد, شیراز, متخصص ستون فقرات, کلینیک درد توانا، متخصص دیسک کمر،Dr Hosein Arjmand, pain clinic