سر وگردن

سردرد گردنی ( cervical headache)

سردرد گردنی ( cervical headache)

دردهایی که از گردن منشأ می‌گیرند و بیمار آن را در ناحیه سر احساس می کند. این سردردها از گردن شروع می‌شوند

میگرن

میگرن

بخش عمده درد ناشی از میگرن بدنبال اسپاسم عضلات مختلف اطراف کاسه سر رخ میدهد که با تزریق بوتاکس درعضلات مسیول این اسپاسم های شدید..