درمانهای غیرجراحی دیسک (interventional)

درمانهای غیرجراحی دیسک (interventional)

درمانهای غیرجراحی دیسک (interventional)

دیسکوژل  Discogel

دیسکوژل Discogel

تزریق اوزون در داخل دیسک (ozone nucleolysis)

تزریق اوزون در داخل دیسک (ozone nucleolysis)

رادیوفرکوئنسی (Radiofrequency neurotomy)

رادیوفرکوئنسی (Radiofrequency neurotomy)

تزریق اپیدورال (epidural injection)

تزریق اپیدورال (epidural injection)

کلینیک درد, دکتر حسین ارجمند, متخصص طب فیزیکی و توان بخشی, متخصص درد, شیراز, متخصص ستون فقرات, کلینیک درد توانا، متخصص دیسک کمر،Dr Hosein Arjmand, pain clinic