درمانهای غیرجراحی دیسک (interventional)

دیسکوژل  Discogel

دیسکوژل Discogel

دیسکوژل از جدیدترین روشهای درمان دیسک میباشد که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است

تزریق اپیدورال (epidural injection)

تزریق اپیدورال (epidural injection)

همانگونه که از نام این پروسیجر بر میاید به معنا ی تزریق دارو در فضای اپیدورال یا فضایی که روی دورا (اطراف کانال نخاعی) قرار گرفته

رادیوفرکوئنسی (Radiofrequency neurotomy)

رادیوفرکوئنسی (Radiofrequency neurotomy)

در زمینه درد به عنوان روشی موثر و کارامد در کنترل درد در بیماران با دردهای مقاوم به دیگر درمانها کاربرد زیادی دارد.

تزریق اوزون در داخل دیسک (ozone nucleolysis)

تزریق اوزون در داخل دیسک (ozone nucleolysis)

استفاده از اوزون در علم پزشکی درمانی نسبتا نوین است که روز به روز کاربرد ان در زمینه های مختلف افزوده میشود. از جمله مواردی که اخی