کلینیک فیزیوتراپی

بخشهای مختلف فیزیوتراپی مانند مکانوتراپی و الکتروتراپی و لیزر تراپی و اموزش حرکات اصلاحی در کنار درمانهای دیگر مانند دارودرمانی و انواع تزریقهای عضلانی و اسکلتی و درمانهای مداخله ای ، در صد موفقیت درمانها را بالا میبرند و منجر به کسب نتایج بهتر و دوام بیشتر درمانهای دیگر میگردند.