اوزون تراپی (ozonetherapy)

بکار گیری گاز اوزون در غلظت های درمانی جهت مداوای ساییدگی مفاصل ، اسیب های ورزشی، فتق دیسک(ozone nucleolysis).گاز اوزون با دارا بودن خواص ضد درد و رژنراتیو ( ترمیمی) و فعال کردن سیستم ایمنی اثرات درمانی خود را اعمال میکند و در مقایسه با سایر روش های در مانی عوارض ناچیزی دارد .
-    فتق دیسک :
انواع خاصی از دیسک را میتوان با تزریق اوزون داخل دیسک درمان نمود .البته این روش  در شرایط کاملااستریل ، در بیمارستان و با کمک دستگاه c-arm  بصورت سرپایی ( بدون بیهوشی و تنها با بیحسی موضعی) انجام میشود .
پس از تزریق اوزون به داخل دیسک 2 تا 4 هفته طول میکشد تا بخش بیرون زده دیسک بتدریج پسرفت کند .
-    ساییدگی مفاصل :
از دیگر موارد کاربرد اوزون تزریق داخل مفصلی ان میباشد ،البته برای رسیدن به بیشترین اثر درمانی در این موارد باید جلسات تزریق بین 3 تا 5 بار با فواصل زمانی مشخص تکرار شوند .