درد دنبالچه

1396/06/07-21:41:1
درد دنبالچه

گروه :ستون فقرات

 (Coccygodynia):
دنبالچه انتهایی ترین استخوان ستون مهره ها میباشد که به استخوان پیش از خود ، ساکروم ،  وصل میشود و خود از 4 استخوانچه کوچکتر تشکیل شده است. تروما یا وارد شدن ضربه به این استخوان مانند زمین خوردن با باسن یا زایمان سخت و تروماهای کوچک ولی پیوسته در طول زمان مانند دوچرخه سواری یا نشستن های طولانی در افراد چاق  میتوانند باعث اسیب به لیگامان ساکروکوکسیژیال ( لیگامان پیوند دهنده دو استخوان کوکسیکس و ساکروم ) و یا ارتروز در مفصل مذکور شده و ایجاد درد نماید.
درد بیشتر هنگام نشستن پدیدار میشود و هنگام راه رفتن ممکن است بیمار دردی نداشته باشد.
تشخیص :

بوسیله معاینه فیزیکی و تاریچه بیماری داده میشود. معمولا یافته قابل اطمینانی در عکس رادیولوژی دیده نمیشود.

 

درمان:

-    داروهای ضد اتهاب
-    استفاده از بالشت های مخصوص جهت کاهش فشار بر مفصل اسیب دیده
-    مدالیته های فیزیوتراپی
-    مانیپولاسیون (manipulation) یا جااندازی از طریق مقعد ممکن است در مواردی کمک کننده باشد.
-    درمانهای مداخله ای ( interventional pain management) شامل تزریق استرویید در مفصل اسیب دیده ودر نهایت بلاک گانگلیون ایمپار(impar ganglion) زیر گاید فلوروسکوپ بوسیله تزریق استرویید یا با استفاده از امواج رادیوفرکئنسی (RF)
-    در موارد بسیار شدید که به هیچیک از درمانهای فوق پاسخ نمیدهد ممکن است برداشتن استخوان دنبالچه به کمک جراحی در نظر گرفته شود.