ارتوز و پروتز (orthosis & prosthesis)

1396/06/13-0:19:20
ارتوز و پروتز (orthosis & prosthesis)

گروه :ارتوز و پروتز (Orthosis and prosthesis

تجویز انواع ارتوز و پروتز در
•    ناتوانی های عضلانی و اسکلتی در جهت افزایش عملکرد بیمار و هر چه  ناوابسته تر شدن  به اطرافیان مانند انواع اندام مصنوعی و بریس های پوشیدنی ( long leg brace , AFO , KAFO, …)

•    اصلاح ناهنجاریها ی بیومکانیکی مانند استفاده از انواع کفی (wedge, arch support, pads, …) یا زانوبند (knee cage, …) و کمربند (Milwaukee, chair back, …) و...

•    برای کاهش حرکت  در راستای کاهش التهاب و بهبود بافت اسیب دیده مانند انواع زانوبند و مچ بند و گردن بند و ...

شصت بند, دکتر حسین ارجمند, thumb post