ارتوز و پروتز (orthosis & prosthesis)

گروه :ارتوز و پروتز (Orthosis and prosthesis

ارتوز و پروتز (orthosis & prosthesis)

ارتوز و پروتز (orthosis & prosthesis)

تجویز انواع ارتوز و پروتز در - ناتوانی های عضلانی و اسکلتی در جهت افزایش عملکرد بیمار و هر چه ناوابسته تر شدن به اطرافیان مانند انواع اندام مصنوعی و بریس های پوشیدنی ( long leg brace , AFO , KAFO, ...)

- اصلاح ناهنجاریها ی بیومکانیکی مانند استفاده از انواع کفی (wedge, arch support, pads, ...) یا زانوبند (knee cage, ...) و کمربند (Milwaukee, chair back, ...) و...

- برای کاهش حرکت در راستای کاهش التهاب و بهبود بافت اسیب دیده مانند انواع زانوبند و مچ بند و گردن بند و ...

شصت بند, دکتر حسین ارجمند, thumb post

ارتوز و پروتز (orthosis & prosthesis)
کلینیک درد, دکتر حسین ارجمند, متخصص طب فیزیکی و توان بخشی, متخصص درد, شیراز, متخصص ستون فقرات, کلینیک درد توانا، متخصص دیسک کمر،Dr Hosein Arjmand, pain clinic