بلاک عصب سوپرااسکاپولار (suprascapular nerve block)

1398/12/08-15:5:48
بلاک عصب سوپرااسکاپولار (suprascapular nerve block)

گروه :بلاکهای عصبی (Nerve block)

بلاک عصب سوپرااسکاپولار (suprascapular nerve block)

تعریف:

عصبی حسی و حرکتیست که عصب دهی بخشهایی از عضلات کتف و شانه ( سوپرااسپیناتوس و اینفرااسپیناتوس) و حس مربوط به بخشهای زیادی از مفصل شانه را فراهم میکند.

بلاک عصب سوپرااسکاپولار در چه مواردی انجام میشود؟

در مواردیکه دردهای شانه ناشی از بیماریهای مختلفی مانند : ساییدگی شدید(shoulder arthrosis)، یخ زدگی یا چسبندگی مفصل شانه (frozen shoulder)، دردهای شدید پس از عملهای جراحی شانه ، التهاب بورسها و تاندونهای شانه (subdeltoid bursitis, rotator cuff tendonitis)، دردهای شانه ناشی از بدخیمی ها و ...

با انجام این پروسیجر بیمار میتواند بهتر و فعالتر در برنامه های توانبخشی و فیزیوتراپی شرکت کند.

بلاک عصب سوپرااسکاپولار چگونه انجام میشود؟

بهترین روش بلاک این عصب بهره گیری از سونوگرافی و زیر دید مستقیم است. به کمک سونوگرافی محل قرار گیری عصب تعیین میشود و داروهای مورد نظر که ممکن است داروهای استروییدی و بیحس کننده باشند در اطراف عصب تزریق میگردند. این پروسیجر را میتوان در مطب انجام داد و تنها با بی حسی موضعی قابل انجام است.

گاهی جهت  انجام بلاک برای مدت طولانی تر از رادیوفرکوئنسی (RF) اسنفاده میگردد . البته جهت انجام RF  نیاز به گاید فلوروسکوپ یا رادیولوژی داریم.