اندام فوقانی

ارنج گلف بازان (Golfers elbow or medial epicondylitis)

ارنج گلف بازان (Golfers elbow or medial epicondylitis)

درد در قسمت داخلی ارنج در محل اتصال عضلات جمع کننده انگشتان و مچ دست (flexor) ...

انگشت ماشه ای (trigger finger)

انگشت ماشه ای (trigger finger)

احساس گیر کردن انگشتان بدنبال تا شدن انها توام با وجود درد در محل اتصال انگشتان به کف دست

ارنج تنیس بازان (tennis elbow or lateral epicondylitis)

ارنج تنیس بازان (tennis elbow or lateral epicondylitis)

بیماری شایعیست توام با درد در بخش خارجی ارنج که معمولا بدنبال فشار بیش از حد بر تاندون عضلات بالا برنده مچ (wrist extensors) ...

گیرافتادگی عصب مدیان در مچ (carpal tunnel syndrome)

گیرافتادگی عصب مدیان در مچ (carpal tunnel syndrome)

یکی از عصب های تغذیه کننده حس و حرکت در دست عصب مدیان (Median nerve)میباشد.درآستانه ورود این عصب به دست ازکانالی(carpal tunnel)...

چسبندگی مفصل شانه

چسبندگی مفصل شانه

بیماری با علت نامشخص است که در ان کپسول مفصل شانه دچار کاهش انعطاف پذیری و در نتیجه کاهش دامنه حرکتی میشود.معمولا این کاهش توام...

بورسیت ساب دلتویید

بورسیت ساب دلتویید

بورسها در بدن ساختارهایی بالشتک مانند هستند که بین عضلات و تاندونها قرار گرفته و حرکت این دو را بر روی یکدیگر تسهیل میکنند...

ساییدگی مفصل شانه

ساییدگی مفصل شانه

البته شیوع سایدگی در مفصل شانه در مقایسه با مفاصل دیگری مانند زانو یا ستون فقرات بسیار کمتر است...