درمان دردهای شدید زونا

درمان دردهای شدید زونا

درمان دردهای شدید زونا

دردهای باقی مانده پس از زونا گاهی بسیار شدید و مزمن میشوند و به هیچ دارویی پاسخ نمیدهند. بهترین درمان در این موارد تزریق اپیدورال در ناحیه مبتلا میباشد.

کلینیک درد, دکتر حسین ارجمند, متخصص طب فیزیکی و توان بخشی, متخصص درد, شیراز, متخصص ستون فقرات, کلینیک درد توانا، متخصص دیسک کمر،Dr Hosein Arjmand, pain clinic