درمان چسبندگی بعد از عمل به کمک کاتتر راکز RACZ

درمان چسبندگی بعد از عمل به کمک کاتتر راکز RACZ

درمان چسبندگی بعد از عمل به کمک کاتتر راکز RACZ

در صدی از بیماران پس از عملهای ستون فقرات در درمان دیسک یا تنگی کانال نخاعی ، نیز تعدادی از بیماران مبتلا به دیسک مزمن یا تنگی کانال نخاعی دچار چسبندگی بین لایه های اطراف ریشه های عصبی میگردند و شرایط بسیار دردناکی را تجربه میکنند که به درمانهای معمول پاسخ نمیدهند ، بخشی از این بیماران را میتوان به کمک این روش درمان کرد . در این روش یک کاتتر خاص به محل چسبندگی هدایت میشود و به دو صورت مکانیکی و دارویی مشکل برطرف میگردد. این پروسیجر نیاز به بیهوشی ندارد

کلینیک درد, دکتر حسین ارجمند, متخصص طب فیزیکی و توان بخشی, متخصص درد, شیراز, متخصص ستون فقرات, کلینیک درد توانا، متخصص دیسک کمر،Dr Hosein Arjmand, pain clinic