بلاک عصب سوپرااسکاپولار (suprascapular nerve block)

گروه :بلاکهای عصبی (Nerve block)

بلاک عصب سوپرااسکاپولار (suprascapular nerve block)

بلاک عصب سوپرااسکاپولار (suprascapular nerve block)

بلاک عصب سوپرااسکاپولار ( suprascapular nerve block )

تعریف: عصبی حسی و حرکتیست که عصب دهی بخشهایی از عضلات کتف و شانه ( سوپرااسپیناتوس و اینفرااسپیناتوس) و حس مربوط به بخشهای زیادی از مفصل شانه را فراهم میکند.

بلاک عصب سوپرااسکاپولار در چه مواردی انجام میشود؟ در مواردیکه دردهای شانه ناشی از بیماریهای مختلفی مانند : ساییدگی شدید( shoulder arthrosis )، یخ زدگی یا چسبندگی مفصل شانه ( frozen shoulder )، دردهای شدید پس از عملهای جراحی شانه ، التهاب بورسها و تاندونهای شانه ( subdeltoid bursitis, rotator cuff tendonitis )، دردهای شانه ناشی از بدخیمی ها و ...
با انجام این پروسیجر بیمار میتواند بهتر و فعالتر در برنامه های توانبخشی و فیزیوتراپی شرکت کند.

بلاک عصب سوپرااسکاپولار چگونه انجام میشود؟ بهترین روش بلاک این عصب بهره گیری از سونوگرافی و زیر دید مستقیم است. به کمک سونوگرافی محل قرار گیری عصب تعیین میشود و داروهای مورد نظر که ممکن است داروهای استروییدی و بیحس کننده باشند در اطراف عصب تزریق میگردند. این پروسیجر را میتوان در مطب انجام داد و تنها با بی حسی موضعی قابل انجام است.

گاهی جهت انجام بلاک برای مدت طولانی تر از رادیوفرکوئنسی ( RF ) اسنفاده میگردد . البته جهت انجام RF نیاز به گاید فلوروسکوپ یا رادیولوژی داریم.

بلاک عصب سوپرااسکاپولار (suprascapular nerve block)
کلینیک درد, دکتر حسین ارجمند, متخصص طب فیزیکی و توان بخشی, متخصص درد, شیراز, متخصص ستون فقرات, کلینیک درد توانا، متخصص دیسک کمر،Dr Hosein Arjmand, pain clinic