اندام تحتانی

آسیب رباطهای صلیبی

آسیب رباطهای صلیبی

هر زانو دو رباظ صلیبی دارد: قدامی و خلفی که بصورت ضربدری نسبت به هم قرار گرفته اند.

التهاب مفصل ساکروایلیاک (sacroiliac joint dysfunction)

التهاب مفصل ساکروایلیاک (sacroiliac joint dysfunction)

مفصل ساکروایلیاک از اتصال دو استخوان ساکروم و لگن (ایلیوم) تشکیل شده است.در واقع این مفصل محل اتصال لگن به ستون مهره ها است و ...

خار پاشنه

خار پاشنه

در کف پا رباطی وجود دارد که استخوان پاشنه را به انگشتان میصل میکند (plantar fascia) و ...

نرمی کشکک(کندرومالاسی)

نرمی کشکک(کندرومالاسی)

درد در جلوی زانو ( محل کشکک) معمولا به این نام شناخته میشود.این بیماری اغلب در نوجوانان،کارگران کارهای سخت و ورزشکاران رخ میدهد...