کلینیک درد توانا، دکتر حسین ارجمند، شیراز

کلینیک درد توانا، دکتر حسین ارجمند، شیراز

دکتر حسین ارجمند

تخصص طب فیزیکی و توانبخشی(physical medicine and rehabilitation):
در مقایسه با دیگر تخصص های گروه پزشکی رشته ای جدید محسوب میشود. متخصصین این رشته در راستای تشخیص ،درمان و ارایه روش های توانبخشی (تجویز انواع ارتوز و پروتز ، فیزیکال تراپی و مدالیته های فیزیوتراپی) دربیماریها و ناتوانیهای عصبی ،عضلانی ،اسکلتی اموزشهای لازم را میبینند .اسیبهای ورزشی، دردهای ستون فقرات و اندامها، پوکی استخوان، نوروپاتی و میوپاتی و ... ا زجمله این موارد هستند . انجام تست نوار عضله و عصب از تستهای تشخیصیست که به ویژه دانش اموختگان این تخصص در راستای تشخیص مشکلات مختلف سیستم عضلانی و عصبی از ان بهره میجویند.

فلوشیپ درد (pain fellowship):
از گرایش های فوق تخصصی در رشته های طب فیزیکی و بیهوشی میباشد و زمینه ای نسبتا جدید در علم پزشکی است . این گروه از پزشکان در زمینه کنترل و درمان درد در انواع وضعیت های دردناک چون : فتق دیسک ، ارتروز ،سر درد ، تنگی کانال نخاعی، چسبندگی های پس از عمل جراحی ستون فقرات ، درد های ناشی از سرطان ،نوروپا تی محیطی و دیگر انواع درد های مزمن و مقاوم به درمان اموزش های لازم را میبینند.

 

ویدیو های آموزشی

ویدیو های آموزشی

کلینیک درد, دکتر حسین ارجمند, متخصص طب فیزیکی و توان بخشی, متخصص درد, شیراز, متخصص ستون فقرات, کلینیک درد توانا، متخصص دیسک کمر،Dr Hosein Arjmand, pain clinic